Aanleg spitsstroken E313

Eind februari 2023 start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken voor de aanleg van spitsstroken op de E313 tussen Beringen en Ham in beide richtingen. AWV legt daarbij nieuwe pechhavens aan naast de snelweg en vernieuwt de op- en afritten in Beringen (complex 26) en Tessenderlo (complex 25a).
 
De spitsstroken verbeteren straks de doorstroming op de snelweg. Daardoor vermindert ook de drukte door sluipverkeer op de gewestwegen in de omgeving. Tegelijk treft AWV geluidsmilderende maatregelen. Het hele project neemt ongeveer 1 jaar in beslag, met enige hinder op de snelweg en omgeving. 

Update - 7 april 2023

Vanaf maandagavond 10 april vernieuwt AWV de afrit aan complex 26 in Beringen in de richting van Antwerpen. Dat is nodig om een veilige aansluiting te voorzien op de spitsstroken. Deze werken duren een tweetal weken en worden 's nachts uitgevoerd. De afrit wordt elke nacht afgesloten. Verkeer op de E313 in de omgeving van de afrit ondervindt hinder. Van vrijdagavond 21 tot en met zondag 23 april is de afrit een volledig weekend gesloten.

Welke aanpassingen en waarom?

We vernieuwen de afrit aan complex 26, in de rijrichting van Antwerpen. Vanaf de brug van de Paalsesteenweg maken we een zone naast de bestaande spitsstrook vrij, en vormen we die om tot een afrit. We passen het talud aan, plaatsen nieuwe vangrails en verplaatsen de openbare verlichting. De aanpassingen aan de complexen van Tessenderlo en Beringen zijn nodig om de spitsstroken tussen Beringen en Ham te kunnen realiseren.

Minderhinder-maatregelen: afrit 26 ‘s nachts afgesloten en snelheidsbeperking

De werken starten op maandagavond 10 april en duren naar verwachting tot maandag 24 april. Om veilig aan de slag te kunnen en de hinder te beperken, nemen we deze maatregelen:

 • De werken worden ’s nachts uitgevoerd.
 • De drukke afrit van complex 26 Beringen is tijdens de werken van 10 tot 24 april elke nacht afgesloten tussen 22.00 uur tot 5.00 uur.
 • Verkeer volgt de omleiding via complex 25a Tessenderlo
 • Doorgaand verkeer op de E313 ondervindt hinder door een snelheidsbeperking en eventuele inname van de rechterrijstrook
 • Overdag kan het verkeer de afrit wel nemen. 

Afrit volledig weekend afgesloten van 21 tot 24 april

Van vrijdagavond 21 april - 20.00 uur tot en met maandagochtend 24 april - 5.00 uur realiseert AWV de aantakking van de nieuwe afrit met de E313. 

 • De afrit is afgesloten.
 • Verkeer rijdt om via complex 25a Tessenderlo. 

Ook nieuwe oprit richting Antwerpen in Beringen 

Nog aan het complex 26 in Beringen vernieuwt AWV de oprit richting Antwerpen om aan te sluiten op de spitsstrook. De nieuwe invoegstrook loopt na de werken tot voorbij de brugpijler om daarna veilig aan te sluiten op de spitsstrook richting Antwerpen. Begin juni 2023 zal de oprit in Beringen één weekend afgesloten zijn. 

Aan complex 25a Tessenderlo werkt AWV richting Antwerpen aan een nieuwe oprit, een nieuwe invoegstrook vanaf het tankstation en de afrit richting het tankstation. Vanaf mei wordt de pechstrook ingenomen en is hier bijkomende verkeershinder. 

Start werken

Vanaf januari: eerste bedrijvigheid op het terrein

De start van de eerste voorbereidende werken zoals bomen rooien en lokaal verhardingen opbreken. Verkeershinder blijft beperkt. 

Vanaf eind februari tot de zomer: vernieuwing op- en afritten en aanleg van pechhavens 

 • Vernieuwing van complexen 26 (Beringen) en 25a (Tessenderlo)
 • Elke ± 500 meter komt er een pechhaven > de pechstrook wordt later dynamische spitsstrook. 

Minderhinder-maatregelen: snelheidsbeperkingen en nachtwerk 

Om de hinder te beperken, werkt de aannemer in fases en voert hij bepaalde werken 's nachts uit. 

 • Overdag: volle capaciteit van de E313 beschikbaar, ‘s nachts: mogelijk pechstrook of rijstrook plaatselijk ingenomen.
 • Eerst werken in rijrichting Antwerpen, daarna richting Lummen 
 • Snelheidsbeperking ter hoogte van de werfzone
 • Tijdelijk kortere op- en afritten
 • Op- en afritten blijven doorgaans open, op enkele weekends in het voorjaar na. Dan is omleiding voorzien via het eerstvolgende complex. 

Portieken voor dynamische infoborden 

Om de nieuwe spitsstroken te signaleren aan de weggebruikers, plaatst AWV op 13 locaties tussen Beringen en Ham portieken met dynamische infoborden over de E313. 

 • Die portieken worden verankerd in betonnen funderingen in de midden- en zijberm. 
 • Vanaf half januari plaatst de aannemer die funderingsvoeten. 
 • Dit gebeurt vooraf om de portieken exact op te meten en ze tijdens de uitvoering van de andere werken op maat te produceren. 
 • Aan het einde van het project worden de portieken op hun plaats gezet.

Fijne groeven in wegdek voor minder geluid

AWV treft in de zone tussen Beringen en Ham geluidsmilderende maatregelen. 

 • Omdat de E313 een belangrijke transportas is met veel zwaar verkeer bestaat het wegdek in deze zone uit beton. 
 • Op verschillende plaatsen gaat de aannemer fijne groeven in het beton frezen. 
 • Dankzij die groeven vermindert de wrijving van auto- en vrachtwagenbanden met het oppervlak en bijgevolg ook het rolgeluid. 
 • Dat levert een aanzienlijke geluidsreductie op.
 • Dit frezen gebeurt ‘s nachts, met onvermijdelijke geluidshinder voor de omgeving.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van deze werken? Schrijft je dan in op de digitale nieuwsbrief. Dat kan via www.wegenenverkeer.be/beringen

Zo blijf je eenvoudig op de hoogte over de werken en de bijhorende tijdelijke verkeerssituaties.