Aanleg spitsstroken E313 vanaf februari

Eind februari 2023 start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken voor de aanleg van spitsstroken op de E313 tussen Beringen en Ham in beide richtingen. AWV legt daarbij nieuwe pechhavens aan naast de snelweg en vernieuwt de op- en afritten in Beringen (complex 26) en Tessenderlo (complex 25a).
 
De spitsstroken verbeteren straks de doorstroming op de snelweg. Daardoor vermindert ook de drukte door sluipverkeer op de gewestwegen in de omgeving. Tegelijk treft AWV geluidsmilderende maatregelen. Het hele project neemt ongeveer 1 jaar in beslag, met enige hinder op de snelweg en omgeving. 

Update - 13 januari 2023

Maandag 16 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de plaatsing van funderingsvoeten voor dynamische infoborden over de E313 tussen Beringen en Ham in beide richtingen. De werken gebeuren overdag en ‘s nachts. Vooral ‘s avonds en ‘s nachts zal het verkeer tijdelijk over één rijstrook voorbij de werfzone moeten rijden. Ter hoogte van de werken geldt een snelheidsbeperking. 

Om de nieuwe spitsstroken te signaleren aan de weggebruikers, plaatst AWV op 13 plekken tussen Beringen en Ham portieken met dynamische infoborden over de E313 in beide richtingen

 • De portieken worden verankerd in betonnen funderingen in de midden- en zijberm. 
 • De funderingsvoeten ervan worden nu geplaatst. 
 • Dit gebeurt nu om de portieken exact op te meten en ze tijdens de uitvoering van de andere werken op maat te produceren. 
 • Aan het einde van het project worden de portieken op hun plaats gezet.

Op de brug over de Genebosstraat verwijderden we vorige week al verharding op de locatie waar zo’n funderingsvoet komt. Daarnaast worden er op een aantal locaties ook alvast rooiwerken uitgevoerd, om ruimte te maken voor de toekomstige pechhavens. 

Minderhinder-maatregelen: verkeer ‘s nachts over op één rijstrook

 • De werken vinden overdag en ‘s nachts plaats in de midden- en de zijberm.
 • Overdag wordt er hoofdzakelijk vanop de pechstrook gewerkt. Beide rijstroken blijven dan beschikbaar.
 • ‘s Avonds en ‘s nachts kan plaatselijk de linkerrijstrook worden ingenomen, met behulp van een mobiele werf. Het verkeer rijdt dan plaatselijk over één rijstrook op de snelweg.
 • Ter hoogte van de werfzone geldt een snelheidsbeperking. 

Deze werken duren tot eind februari. Dan starten de vernieuwingswerken van complex 25a Tessenderlo in de richting van Antwerpen, met beperkte verkeershinder. 

Start werken

Vanaf januari: eerste bedrijvigheid op het terrein

De start van de eerste voorbereidende werken zoals bomen rooien en lokaal verhardingen opbreken. Verkeershinder blijft beperkt. 

Vanaf eind februari tot de zomer: vernieuwing op- en afritten en aanleg van pechhavens 

 • Vernieuwing van complexen 26 (Beringen) en 25a (Tessenderlo)
 • Elke ± 500 meter komt er een pechhaven > de pechstrook wordt later dynamische spitsstrook. 

Minderhinder-maatregelen: snelheidsbeperkingen en nachtwerk 

Om de hinder te beperken, werkt de aannemer in fases en voert hij bepaalde werken 's nachts uit. 

 • Overdag: volle capaciteit van de E313 beschikbaar, ‘s nachts: mogelijk pechstrook of rijstrook plaatselijk ingenomen.
 • Eerst werken in rijrichting Antwerpen, daarna richting Lummen 
 • Snelheidsbeperking ter hoogte van de werfzone
 • Tijdelijk kortere op- en afritten
 • Op- en afritten blijven doorgaans open, op enkele weekends in het voorjaar na. Dan is omleiding voorzien via het eerstvolgende complex. 

Portieken voor dynamische infoborden 

Om de nieuwe spitsstroken te signaleren aan de weggebruikers, plaatst AWV op 13 locaties tussen Beringen en Ham portieken met dynamische infoborden over de E313. 

 • Die portieken worden verankerd in betonnen funderingen in de midden- en zijberm. 
 • Vanaf half januari plaatst de aannemer die funderingsvoeten. 
 • Dit gebeurt vooraf om de portieken exact op te meten en ze tijdens de uitvoering van de andere werken op maat te produceren. 
 • Aan het einde van het project worden de portieken op hun plaats gezet.

Fijne groeven in wegdek voor minder geluid

AWV treft in de zone tussen Beringen en Ham geluidsmilderende maatregelen. 

 • Omdat de E313 een belangrijke transportas is met veel zwaar verkeer bestaat het wegdek in deze zone uit beton. 
 • Op verschillende plaatsen gaat de aannemer fijne groeven in het beton frezen. 
 • Dankzij die groeven vermindert de wrijving van auto- en vrachtwagenbanden met het oppervlak en bijgevolg ook het rolgeluid. 
 • Dat levert een aanzienlijke geluidsreductie op.
 • Dit frezen gebeurt ‘s nachts, met onvermijdelijke geluidshinder voor de omgeving.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van deze werken? Schrijft je dan in op de digitale nieuwsbrief. Dat kan via www.wegenenverkeer.be/beringen

Zo blijf je eenvoudig op de hoogte over de werken en de bijhorende tijdelijke verkeerssituaties.