Aanleg extra afslagstroken en veilige fietsoversteek Nikelaan van start

Gepubliceerd op donderdag 10 januari 2019 11.41 u.
Vanaf maandag 14 januari voert het Agentschap Wegen en Verkeer enkele aanpassingen uit op de Nikelaan (N156) op het grondgebied Ham en Meerhout. Om de ontsluiting van de verschillende distributiecentra te verbeteren, worden op twee locaties extra afslagstroken aangelegd.

Ook de fietsoversteekplaats op de Nikelaan wordt meteen beveiligd d.m.v. verkeerslichten. Deze werken duren naar verwachting tot eind april. 

De weginfrastructuur van de gewestweg N156 wordt aangepast aan de ontwikkelingen aan de Nikelaan. Het gaat dan vooral om veilige fietsinfrastructuur en een vlottere ontsluiting voor personeel en vrachtvervoer. Nike draagt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de investeringen. 

Veilige en vlotte ontsluiting

Ter hoogte van twee toegangen naar distributiecentra van Nike worden in het voorjaar 2019 extra afslagstroken aangelegd. Zo wordt naar de parking aan het hoofdgebouw een nieuwe oostelijke toegang gecreëerd in de bocht. Deze dient voor verkeer vanuit en naar de richting Kwaadmechelen.

Ook ter hoogte van de toegang naar het nieuwe distributiecentrum (‘the Court’, in aanbouw) worden afslagstroken aangelegd. Op beide locaties wordt plaatselijk het wegprofiel verbreed, om zo ruimte te creëren voor de extra stroken. 

Tussen de twee locaties die nu worden aangepakt, bevindt zich ook een fietsoversteekplaats. Deze wordt beveiligd door de installatie van verkeerslichten. Zo kunnen fietsers er in de toekomst conflictvrij oversteken. 

Tijdelijke verkeerslichten en omlegging fietspad

De werken starten vanaf 14 januari 2019 en zullen naar verwachting duren tot eind april. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk. Ter hoogte van de bocht worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst, die beurtelings verkeer toelaten. In de rest van de werfzone zal het verkeer plaatselijk over versmalde rijstroken kunnen doorrijden. Het fietspad wordt een stukje omgeleid, waardoor ook de oversteek tijdelijk opschuift. 

Opgelet: infrastructuurwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan dus nog opschuiven. AWV en de aannemer zullen er alles aan doen om de hinder van de werken zo beperkt mogelijk te houden.

Meer info

www.wegenenverkeer.be/nikelaan