Kapelletje A

O-L-Vrouwkapel – Genendijk – verdwenen/voorloper huidige kerk
Kapel Nr: A
Oprichtingsdatum: 15de eeuw
Type: lemen altaarkapel
Bestaansreden: O-L-Vrouwverering 

Varia: In de 15de eeuw was in Genendijk het vurig verlangen naar een parochie en een
gebedshuis al sterk aanwezig. In 1489 schonk Jan de Poortere een stuk grond
aan de Genendijkse gemeenschap ter hoogte van het wegenknooppunt. De bisschop van Luik bezegelde deze gift met de toelating om er met eigen fondsen een kleine kapel op te bouwen.

Ze werd door de inwoners opgetrokken met balken en afgewerkt met takken, twijgen en leem. Het dak bestond uit stro. Genendijk beschikte nu over een eigen kapel: 'De capelle langx de baene'. De vennen die de kapel omringden werden omgevormd tot grachten om de kapel te beschermen vanaf de baan.In de 17de en de 18de eeuw toen wij het slagveld van Europa werden, kon de kapel met zijn vesten dienst doen als verschansing voor de bewoners van Genendijk tegen de strooptochten van vreemde legers.

Vanaf het einde van de 18de eeuw was de Franse bezetting ook geen zalige periode voor onze gelovigen. Erediensten werden bemoeilijkt door een gebrek aan beëdigde priesters die trouw beloofd hadden aan de republiek. Goederen en kerkschatten werden verbeurd verklaard. In Genendijk slaagde men er echter in de inbeslagname te verhinderen door de religieuze voorwerpen te verstoppen. De Franse bezetter liet de kapel sluiten en de onroerende goederen werden publiek verkocht.

Na de onafhankelijkheid van België in 1830 gingen de Genendijkenaars voluit voor een zelfstandige parochie met een volwaardige kerk, een kerkhof en een pastorie. In 1840 werd Genendijk een parochie. In 1842-1843 werden de pastorie en het kerkhof gerealiseerd. In 1846 werden de erediensten tijdelijk verplaatst van de kapel naar een andere locatie. De lemen kapel was te klein en zeer bouwvallig. In de zomermaanden van 1846 werd ze gesloopt door de bewoners. Op 10 april 1848 startten de bouwwerken van de kerk op de plaats waar voorheen
'de capelle' stond. Op 16 december 1848 werd ze officieel ingewijd. Het duurde nog tot 1855 vooraleer de kerk volledig klaar was. De parochie beschikt niet over een tekening of een schets van de lemen 'capelle langx de baene'.

Patronage 2023: Kerkfabriek Genendijk

downloads