Update captatie- en recreatieverbod

Gepubliceerd op vrijdag 6 september 2019 0 u.
Na een nieuwe staalname en bevestiging van de potentieel toxische variant blauwalgen, geldt er een captatie- en recreatieverbod op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en de Zuid-Willemsvaart en op een gedeelte van het Albertkanaal.

(sluis Hasselt kmp 50,5 tot sluis Kwaadmechelen kmp 77,1)allen op het grondgebied Limburg:

In een straal van 100m rond de drijflaag

  • Mag er geen water meer gecapteerd worden voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee;
  • Mag er geen zachte recreatie meer plaatsvinden.

Als bijlage het besluit. Het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft ongewijzigd behouden.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

Meer info over de droogte op www.crisis-limburg.be/droogte

Kampvuren 

Hulpverleningszone Noord-Limburg heeft het negatief advies voor kampvuren in de gemeenten die deel uitmaken van onze hulpverleningszone (Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Pelt en Peer) opgeheven op vrijdag 2 augustus. Er mogen dus opnieuw kampvuren plaatsvinden. 

Je kan de evolutie in brandfases en waarschuwingen voor bos- en natuurgebieden steeds live opvolgen via de website van Natuur & Bos van de Vlaamse overheid: https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen

Meer informatie over de codes voor brandgevoeligheid (BNIP Bos- en Natuurgebieden) en de te ondernemen acties, kan je terugvinden als bijlage en op onze website van Hulpverleningszone Noord-Limburg www.hvznl.be.