BOA: neem jij deel aan onze bevraging?

Elk Hams en Loois gezin met minstens één kind tussen 2,5 en 12 jaar krijgt eind maart een uitnodiging in de bus om een bevraging rond het BOA-decreet in te vullen. Jouw input helpt om de buitenschoolse opvang en activiteiten in onze gemeente te verbeteren.

BOA-decreet?

Het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) is een Vlaams decreet dat het lokaal bestuur vanaf 2026 de regierol geeft om samen met alle lokale spelers een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen.

Er zijn drie doelstellingen:
• speelmogelijkheden en ontplooiingskansen voor elk kind;
• mogelijkheden voor ouders om werk, opleiding en gezin te combineren;
• toegankelijk en betaalbaar aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten.

Jouw mening is belangrijk!

Het beleid bepalen doet ons lokaal bestuur natuurlijk niet alleen, maar samen met de ouders. Als ouder zit je op de eerste rij om ons de nodige input te geven. We willen graag jouw mening en advies horen. Op basis daarvan gaan we keuzes voor de toekomst maken.

Als jij de persoonlijke uitnodiging ontvangt, neem dan even de tijd om je stem te laten horen. Samen bouwen we aan een betere toekomst voor onze jeugd!

Neem hier deel aan de ouderbevraging

Neem hier deel aan de kinderbevraging