Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD) is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het BCSD van Ham bestaat uit zes leden.

Samenstelling