Project wijziging huisnummers en straatnamen

Straatnamen (grote weergave)

In 2007 vatte het gemeentebestuur het plan op om in Ham een grootschalig straatnamen-en hernummeringsproject op te starten. Bedoeling was om de problemen met verwarrende  huisnummers en straatnamen op een integrale manier aan te pakken. Op basis van de reacties werd besloten om geen uitvoering te geven aan het toenmalige globale voorstel.

Er werd voor gekozen om in directe samenspraak met de inwoners van elke straat, de meest noodzakelijke aanpassingen uit te werken. Bedoeling is om van onderuit, in samenspraak met de inwoners van elke straat, op zoek te gaan naar de meest gepaste oplossing voor het probleem.

Om de betrokkenen zo goed mogelijk te begeleiden bij de praktische ongemakken bij een adreswijziging, stelde het gemeentebestuur een informatiebundel samen. Hierin vind je achtergronden, praktische informatie en tips.

Overzicht