Praktisch

Toerisme

Toeristische dienst Ham
Dorpsstraat 19
3945 Ham


tel. 013 61 10 15
fax 013 61 10 01
e-mail

Openingstijden

Op afspraak

 

Meer info

Gerheserheide

Gerheserheide (grote weergave)

Als je door het 200 ha grote gebied van Gerheserheide wandelt blijft vooral het beeld bij van zandgronden den met dennenbossen begroeide duinen, doorsneden door zandwegen. Maar zo is het niet altijd geweest.

De landduinen of (stuifduinen) ontstonden na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, door het verplaatsen en verzamelen van los zand door de wind. De dennenbossen daarentegen zijn van heel wat recenter datum.

Tot in de 19e eeuw was Gerheserheide een uitgestrekt heideterrein, met hier en daar vennen en boomopslag. De schaarse bewoners leefden toen ook van de heide: de heide was het weideveld voor schapen en koeien, turf diende als brandstof, riet en hout werden gebruikt als bouwmateriaal.

Vanaf midden de 19e eeuw nam de oppervlakte aan heide zienderogen af. Middenin de Groote Heide, waarvan Gerheserheide deel uitmaakte, werd het militair kamp van Beverlo gebouwd. Andere delen werden in landgebruik genomen of werden beplant met naaldhout dat gebruikt werd als stuthout in de steenkoolmijnen. Veel vennen werden gedempt en de dieper gelegen, moerassige gedeelten van de heide werden via grachten ontwaterd. Dat netwerk van greppels is nog grotendeels intact in het landschap terug te vinden.

Kennismaking met Gerheserheide kan via het Nachtzwaluwpad (7 km) of het ruiterpad.

Kaart natuurgebieden