Praktisch

Bevolking & Burgerlijke Stand

Gemeentehuis
Dorpsstraat 19
3945 Ham


tel. 013 61 10 24
fax 013 61 10 01
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren

Maandag

08:30 – 12:00

 

13:30 – 19:00

Dinsdag

08:30 – 12:00

 

gesloten

Woensdag

08:30 – 12:00

 

13:00 – 16:30

Donderdag

08:30 – 12:00

 

gesloten

Vrijdag

08:30 – 12:00

 

gesloten

Meer info

Overlijdensaangifte

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Procedure

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

 • De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.
  • sterft iemand thuis dan verwittigt u de huisarts of dokter met wachtdienst
  • overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest
  • bij een dodelijk ongeval stelt de politie in bijzijn van een arts een proces-verbaal op
 • Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.
  • Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar u kunt dit ook zelf doen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Administratieve afhandelingen

Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • pensioendienst
 • belastingen
 • huiseigenaar
 • watermaatschappij
 • leverancier van gas en elektriciteit

Wat meebrengen

Bij de aangifte van het overlijden moet u volgende documenten meebrengen:

 • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • trouwboekje van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neemt u volgende extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

Wie kan begraven worden op de gemeentelijke begraafplaatsen?

De gemeentelijke begraafplaatsen (Oostham-Kwaadmechelen-Genendijk) zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in het columbarium en de asverstrooiing van:

 • De personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen
 • De personen die buiten het grondgebied overleden zijn of daar werden aangetroffen maar die in het bevolkingsregister van Ham zijn ingeschreven
 • De personen begunstigd van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de bijzetting in een geconcedeerde nis
 • Ten uitzonderlijke titel en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente, kan de burgemeester toestemming geven tot begraving op een gemeentelijke begraafplaats. 

Overlijden in het buitenland

De akte van overlijden van een Belg in het buitenland mag worden opgemaakt, hetzij door de plaatselijke overheden, in de vorm die in dat land gebruikelijk is, hetzij door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten.

Indien in het buitenland de overlijdensakte opgemaakt wordt door de plaatselijke overheid, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand in België, aan wie door de familie de akte wordt overgelegd, nazien of het document:

 • Een voor eensluidend afschrift is uit de overlijdensakte
 • Degelijk gelegaliseerd is
 • Vertaald is door een beëdigd vertaler naar de taal die volgens de taalwetgeving voorgeschreven is voor de desbetreffende gemeente of stad.

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet tevens nazien of de overledene zijn laatste woonplaats in België had in zijn gemeente of stand.

Als alle formaliteiten vervuld zijn, gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand over tot de inschrijving van de overlijdensakte in de registers van de burgerlijke stand.

Indien de overlijdensakte in het buitenland opgemaakt werd door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten zenden deze een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de desbetreffende akte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene.

Indien de overlijdensakte in het buitenland opgemaakt overgeschreven werd in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene kan men daar terecht om voor eensluidende afschriften van de desbetreffende akte te verkrijgen.

E-loket