Praktisch

Toerisme

Toeristische dienst Ham
Dorpsstraat 19
3945 Ham


tel. 013 61 10 15
fax 013 61 10 01
e-mail

Openingstijden

Op afspraak

 

Meer info

Hamse gesneuvelden

In elk oorlogsjaar en zelfs in 1919 lieten Hamse soldaten het leven. Sommigen aan het front door kogels, artilleriegranaten, ongelukken of ziekte, anderen in Duitse krijgsgevangenschap.

Heemkunde kadert het verhaal van de vierentwintig Hamse slachtoffers in het Belgische oorlogsgebeuren, de bewegingsoorlog in ons land en de jaren aan het IJzerfront. Hun geschiedenis komt chronologisch in volgorde van overlijden aan bod.

Het volledige verhaal leest u hier...