Praktisch

Toerisme

Toeristische dienst Ham
Dorpsstraat 19
3945 Ham


tel. 013 61 10 15
fax 013 61 10 01
e-mail

Openingstijden

Op afspraak

 

Meer info

Spaanse griep

Tijdens het eerste kwart van de 20ste eeuw overleden er jaarlijks in heel Ham gemiddeld 40 dorpsgenoten. Ook tijdens de moeilijke oorlogsjaren hield dit cijfer stand. In het jaar 1918 tekenden de ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Oostham echter 49 overlijdens op en in Kwaadmechelen maar liefst 63! De oorzaak lag bij de beruchte Spaanse Griep. In onze dorpen woedde deze van begin oktober tot half november en die korte periode veroorzaakte meer slachtoffers dan de Eerste Wereldbrand…

Tussen 1995 en 1998 verrichtte Heemkunde Ham een diepgaand onderzoek naar de impact van de Spaanse Griep in onze gemeenten. Heemkunde verzamelden de gegevens via de burgerlijke stand en de parochieregisters, collecties bidprentjes, interviews en de zeldzame schriftelijke getuigenissen. De conclusie was duidelijk: ondanks het feit dat iedereen het einde van de lange Eerste Wereldbrand kon voorzien, waren oktober en november 1918 de verschrikkelijkste maanden van de oorlog.

Het verhaal van Spaanse griep in Ham leest u hier…