Mobiliteit

Ham wil een leefbare en verkeersveilige gemeente zijn. De dienst mobiliteit werkt hiervoor acties en initiatieven uit. We denken hierbij aan veilige schoolomgevingen, het terugdringen van verkeersongevallen door aanpassingen aan de weginfrastructuur, veilige verbindingen voor zwakke weggebruikers, enzovoort.

Daarnaast kan je bij de dienst mobiliteit terecht voor info over het openbaar vervoer, signalisatievergunningen, afsluiten van straten bij evenementen, …

Overzicht