Sport

De sportdienst coördineert en begeleidt het gemeentelijk sportbeleid en zet de beslissingen van de sportraad om in de praktijk.  De sportdienst wil de bevolking laten kennismaken met verschillende sportdisciplines en hen aanzetten om op een sportieve manier door het leven te gaan. Zij doen dit door het organiseren van sportkampen, lessenreeksen, cursussen, …

Daarnaast ondersteunt de sportdienst de sportraad en de sportverenigingen bij de uitbouw van hun sportief beleid. Een derde grote kerntaak is de verhuur en het beheer van ’t Vlietje en Kristoffelheem, de twee sporthallen in onze gemeente.

Nieuws

Overzicht