Verbouwen

Voor u iets koopt

Kom voor u een eigendom koopt, altijd langs bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Op die manier kunt u zich informeren over de vergunningstoestand, bouwmisdrijven, bouwmogelijkheden, .. op het perceel. Een bouwovertreding wordt immers overgeërfd door de nieuwe eigenaar!

Voor u iets koopt moet uzelf of uw notaris steeds een Stedenbouwkundig uittreksel & Vastgoedinfo opvragen. Bij een verkoop dient ook steeds een bodemattest te worden opgevraagd bij OVAM en moet een EnergiePrestatieCertificaat worden opgemaakt.

(Ver)bouwen: bekijk eerst de bouwvoorschriften

De dienst ruimtelijke ordening kan u steeds informeren over de bouwmogelijkheden op een perceel. Als u wil kan u ook steeds een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Bij de opmaak van plannen dient rekening te worden gehouden met een aantal gemeentelijke reglementen die van toepassing zijn bij bouwaanvragen. Onze dienst Ruimtelijke ordening helpt u graag op weg.

Nieuws

Overzicht